Sambutan Kepala Sekolah

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT , atas segala karunia dan Rahmat Nya yang terus berlimpah. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada insan pilihan  teladan umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW.

KB/TK Islam Al Azhar 20 Cibubur merupakan salah satu lembaga pendidikan pra sekolah yang dikelola oleh YPAIBU  bekerja sama dengan YPI Al Azhar. Proses pembelajaran yang kami berikan adalah dasar pendidikan Agama dan Akhlaq karimah. Sedangkan untuk  kemampuan umum nya mengacu pada 6 perkembangan dasar anak, yaitu  : kemampuan berbahasa, kemampuan berfikir, visual (pengamatan dan ingatan), auditori (pengamatan dan ingatan), motoric ( kasar dan halus) , dan sosial emosional, yang kami kemas dalam sebuah pembelajaran yang menarik. Dengan prinsip bermain sambil belajar. Dan diharapkan  ananda siap memasuki jenjang pendidikan dasar  setelah lulus TK.

Semoga Niat baik dan keikhlasan kami dalam mendidik generasi bangsa yang sholeh dan sholehah , dicatat sebagai amal  oleh Allah SWT.Aamiin

Selamat bergabung dengan kami  “ KB/TK ISLAM AL AZHAR 20 CIBUBUR’

 

Wassalamualaikum,wr,wb